SERVICES

บริษัท เค.บอยเลอร์ อินดัสเตรียลระยอง จำกัด

มีทีมงานที่มีคุณภาพบริการด้วยความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และมีประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหม้อไอน้ำ กว่า 20 ปี ด้วยความรวดเร็ว และแก้ปัญหาตรงจุด เช่น

• งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟ และด้านสัมผัสไฟ (ล้างเขม่าควัน ล้างตะกรัน) ของหม้อไอน้ำ

• งานบริการซ่อมอิฐทนไฟภายในห้องเผาไหม้ ประตูเตา ของหม้อไอน้ำ ด้วยช่างที่มีประสบการณ์

• งานบริการซ่อมแซมส่วนความดัน (Pressure Part) และคอยล์ (Coil) น้ำร้อนของตัวหม้อไอน้ำ

• งานบริการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ

• งานออกเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้ของหม้อไอน้ำโดยวิศวกรชำนาญงาน